Yapı Kayıt Belgesinin İptali

Yapı Kayıt Belgesinin İptali

Günümüzde artık imar barışından faydalanmak ve yapı kayıt belgesi almak mümkün olamamaktaysa da, imar barışı uygulamasının beyan esaslı gerçekleştirilmiş oluşundan kaynaklı olarak bilinçli veya bilinçsizce, hatalı, eksik veya yanlış bilgilendirmelerde bulunan kişiler aleyhine yapı kayıt belgesinin iptali kararları verilebilmekte, hatta yapı kayıt belgesi alan hak sahipleri, yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesinin yanında, yapı tatil zaptı, yıkım, idari para cezası, elektrik, su vb. aboneliklerin kesilmesi gibi yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilmekte; imar kirliliğine neden olma ya da resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarından dolayı yargılanabilmektedir.

Ülkemizde ruhsatsız veya yapı ruhsatına aykırı olacak şekilde inşa edilmiş birçok taşınmaz mevcuttur. Normal şartlar dahilinde bu yapılar için yıkım ve para cezası gibi müeyyideler söz konusu olmaktadır. Ancak aşağıda daha detaylı anlatacak olduğumuz üzere, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak inşa edilmiş ve bazı şartları sağlayan taşınmazlara ilişkin olarak, belirli bir süre içerisinde imar barışından faydalanılması ve yapı kayıt belgesi alınması mümkün olmuştur. İmar barışı, ülkemizde belirli aralıklarla gerçekleştirilmiş ve böylece imar barışından faydalanacak vatandaşlara ait taşınmazların kayıt sistemine dahil edilmesi ve yasal prosedür kapsamında değerlendirilmesinin sağlanması ile bu işlemlere ilişkin olarak vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek olan kayıt bedeli vb. ödemeler yoluyla bütçeye ek gelir sağlanması amaçlanmıştır.

Son olarak imar barışı 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olan yapılara ilişkin olarak uygulama alanı bulmuştur ve istisnai olarak imar barışı kapsamında, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılara ilişkin olarak 31.10.2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara müracaat edilmesi, mevzuattaki şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilmesine müsaade edilmiştir. İstisnai olarak yalnızca kanunda belirtilmiş olan 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ve 31.10.2018 tarihine kadar başvuruda bulunulup 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelini ödemiş olan olan hak sahiplerinin yararlanabildiği imar barışı uygulaması ve yapı kayıt belgesi, bu tarihten sonra gerçekleştirilen başvurular için söz konusu olamamaktadır. Ayrıca bu tarihlere uygun bir şekilde usulüne uygun olarak yapı kayıt belgesi verilen yapılara ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunumuz uyarınca önceden verilmiş olan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilmiştir.

Kaynak: https://www.delilavukatlik.com/post/yapi-kayit-belgesinin-iptali

 

Bir yanıt yazın