Koklear işitme implantları daha çok işitme engelliye erişecek

İşitme kaybı yaşayan yetişkinlerde koklear implant kullanımının yaygınlaşmasıyla daha çok hastanın sağlıklı duyması mümkünken, tedavi sürecine dair bilgi eksikliği, pek çok hastanın bu imkandan yararlanmasını önlüyor.

İşitme kaybı yaşayan yetişkinlerde koklear implant kullanımının yaygınlaşmasıyla daha çok hastanın sağlıklı duyması mümkünken, tedavi sürecine dair bilgi eksikliği, pek çok hastanın bu imkandan yararlanmasını önlüyor.

Dünya çapında daha çok insanın koklear implant teknolojisinden yararlanmasını sağlamak hedefiyle ABD’de bir araya gelen bilim insanlarının ve sivil toplum kuruluşları, tarafsız ve objektif bir Uluslararası Konsensüs Belgesi yayınlayarak tüm dünyada daha çok işitme kayıplı bireyin implant teknolojilerinden yararlanması yönünde atılacak adımlar konusunda ortak bir yol haritasına imza attılar. Çalışma JAMA Otolarengoloji-Baş & Boyun Cerrahisi Dergisi’nde de ilk kez yayınlandı.

Delphi Konsensüs Süreç Yönlendirme Komitesi ve Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Otolarengoloji – Baş ve Boyun Cerrahisi Bölümü Başkanı Profesör Craig Buchman, yapılan çalışmanın işitme sağlığı açısından bir dönüm noktası olduğunu, bugün koklear implanttan fayda görebilecek her 20 kişiden sadece 1’inin kullanıcı olmasının hastalar açısından büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi. Buchman şöyle devam etti: “Uluslararası Konsensüs Belgesi; orta-ileri, ileri ve çok ileri sensorinöral işitme kaybı olan hastaların değerlendirilmesi ve yönetimi için net kılavuz ilkeleriyle en iyi uygulamaların belirlenmesine yönelik adımların oluşturulması amacını taşımaktadır. Söz konusu adımlar, hastaların optimum işitme sonucuna erişebilmesi ve en iyi hayat kalitesine sahip olması için koklear implantlara ilişkin olarak teşhisi, tedaviyi ve hastalık sonrası bakımı ele almaktadır.”

Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden: “Orta yaşta işitme kaybı demansa yol açabiliyor”

Uluslararası Konsensüs Belgesi’nin duyurusu konusunda destek veren kuruluşlardan biri olan Cochlear’in Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, yapılan çalışmanın Türkiye’de de farkındalık ve uygulama konusunda yol kat etmeyi sağlayacak bir rehber olduğunu belirtti.

Erden şunları söyledi: “Doğumsal işitme kayıplarında ve yetişkinlikte gelişen kayıplarda yenilikçi teknolojiler kullanılarak üretilen koklear implantlar, bilinen işitme cihazlarına göre çok net bir duyma ve yaklaşık 8 kat daha güçlü konuşmayı anlama olanağı sağlıyor. Maalesef orta yaş üzerinde sağlıksız duyma ve buna bağlı algı sorunları, bireyleri toplumdan soyutladığı için depresyon, demans ve bilişsel bozukluk riskleri ortaya çıkmaktadır. Dünyada bugün 53 milyon işitme engelli hasta bulunmaktadır. Hepsine ulaşamasak da tedaviden yararlanabilecek durumda olanların yeni teknolojilerle desteklenen bu tedavi şekline erişmesini sağlamak, milyonlarca insanın sağlıklı bireyler olarak hem sosyal hem akademik hem de üretkenlik anlamında hayata katılmalarına destek olmak en önemli hedefimiz.”

Uluslararası Konsensüs Belgesi, sağlık hizmeti alanında yedi kategoriyi kapsıyor. Farkındalık düzeyi, tedavinin uygulanması süreçleri, cerrahi teknikler, klinik etkinlik, uygulama sonrası sonuçlar, işitme kaybı ile depresyon, demans, bilişsellik ilişkisi ve maliyet etkililik.

BEYAZ HABER AJANSI (BHA)

Bir yanıt yazın