Gençlik umut için bir araya geldi

Gençlik için Umut Bildirisi, gençlerin COVID-19 sonrasına yönelik taleplerini dile getiriyor.

Gençlik umut için bir araya geldi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye ortaklığında Ankara’da Gençlik için Umut Forumu düzenlendi. Forumda gençlerin iş gücüne katılımının COVID-19 krizinden nasıl etkilendiği ele alındı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan’ın yaptıkları açılış konuşmalarını takiben psikolog ve yazar Gündüz Vassaf’ın umut temalı konuşmasında hayata ve çalışmaya umutla yaklaşmayı gerekli kılan bireysel, toplumsal ve çevresel etkenlere değinildi.

Açılış konuşmalarının ardından gösterilen “Petunya” adlı kısa animasyon filmde ise Türkiye’de ne istihdamda ne de eğitimde olan gençlerin sorunlarına dikkat çekildi.

Forumda; akademisyen, gazeteci, sosyal girişimci ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı iki ayrı panel düzenlendi.

ILO Türkiye Kıdemli Program Yöneticisi Özge Berber Agtaş’ın moderatörlüğünü yaptığı ilk panelde teknolojik dönüşüm koşullarında insana yakışır işlerin nasıl artırılacağı ve esnek olduğu kadar güvenceli ve herkese nitelikli öğrenme imkânı tanıyan bir çalışma hayatının nasıl inşa edileceği ele alındı.

UNDP Türkiye Programlardan Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner’in moderatörlüğünde düzenlenen ikinci panelde ise çalışma hayatını merkeze alan şekilde fırsatlara erişim, eşitsizlikler ve emek gibi konular ele alındı.

Forumun sonunda ise, son altı ayda ILO-UNDP ortaklığında gerçekleştirilen çalıştaylar serisinde gençlerin dile getirdiği talepleri özetleyen “Gençlik için Umut Bildirisi” okundu. COVID-19 sonrası için gençlerin taleplerini dile getiren bildirinin gençler için motivasyon kaynağı, sosyal taraflar için ise bir politika dayanağı olması hedefleniyor.

Pandemi sebebiyle, açık havada, gerekli COVID-19 önlemlerinin alındığı ve kısıtlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen forumda, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri ile gençler bir araya geldi.

Gençlik için Umut Forumu; Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından yürütülen COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi ve ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USBPRM) tarafından finanse edilen ve ILO tarafından yürütülen Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Gençlik için Umut Forumu’nu UNDP Türkiye Youtube kanalından izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=vRKAFBrhD1I

Bir yanıt yazın