Fitoterapi Uzmanı Dr. Şenol Şensoy kanser tedavisinde fitoterapinin etkilerini anlattı

Fitoterapi Uzmanı Dr. Şenol Şensoy kanser tedavisinde fitoterapinin etkilerini anlattı, tıbbi bitki özlerinin doğru formda kullanımı ile ne kadar güzel sonuçlar alınabileceğine dikkat çekti.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Şenol Şensoy kanser tedavisinde fitoterapinin etkilerini anlattı

Hücrelerin DNA hasarı sonucu kontrolsüz çoğalmasına “kanser” denir. Kanser dünya genelinde ikinci ölüm nedenidir ve 2020’de tahmini 10 milyondan fazla ölümün sebebidir.

Dr. Şenol Şensoy “Dünyada yaklaşık 6 ölümden 1’i, ülkemizde ise her 5 ölümden biri kanserden kaynaklanmaktadır. Erkeklerde en sık görülen türler akciğer, prostat, kolorektal, mide ve karaciğer kanseri, kadınlar arasında en yaygın kanser türleri ise meme, kolorektal, akciğer, servikal ve tiroid kanserleridir.”

Alışkanlıklarımız ve Kanser Bağlantısı

Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte biri başlıca 5 değiştirilebilir alışkanlıktan kaynaklanmaktadır:

Yüksek vücut kitle indeksi (şişmanlık),

Düşük meyve ve sebze alımı,

Fiziksel aktivite eksikliği, hareketsiz yaşam tarzı

Tütün kullanımı,

Alkol kullanımı.

Tütün kullanımı kanser için en önemli risk faktörüdür ve kanser ölümlerinin yaklaşık %22’sinden sorumludur. Kanserin tanımlayıcı bir özelliği, olağan sınırlarının ötesinde büyüyen ve daha sonra komşu bölgeleri istila edebilen ve diğer organlara yayılabilen anormal hücrelerin hızlı bir şekilde çoğalmasıdır, son işlem metastaz olarak adlandırılır. Metastazlar, kanserden kaynaklanan önemli bir ölüm nedenidir.

 

Kansere ne sebep olur?

 

1- Ultraviyole ve iyonlaştırıcı radyasyon gibi fiziksel kanserojenler;

2- Asbest, tütün dumanı bileşenleri, aflatoksin (bir gıda kirleticisi) ve arsenik (bir içme suyu kirleticisi) gibi kimyasal kanserojenler,

3- Belirli virüsler, bakteriler veya parazitlerden kaynaklanan enfeksiyonlar gibi biyolojik karsinojenler.

4- Yaşlanma, kanser gelişimi için bir başka temel faktördür. Kişi yaşlandıkça hücresel onarım mekanizmaları daha az etkili olmaktadır.

5- Bazı kronik enfeksiyonlar kanser için risk faktörleridir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde büyük önem taşır. 2012 yılında teşhis edilen kanserlerin yaklaşık %15’i, Helicobacterpylori, Human papillomavirüs (HPV), Hepatit B virüsü, Hepatit C virüsü ve Epstein-Barr virüsü dahil olmak üzere kanserojen enfeksiyonlara atfedilmiştir.

 

Kanser yükünü azaltmak

 Hali hazırda kanserlerin %30-50’si risk faktörlerinden kaçınarak ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejileri uygulanarak önlenebilir. Kanserin erken teşhisi ile de kanser yükü azaltılabilir. Erken teşhis edilir ve uygun şekilde tedavi edilirse hastaların iyileşme şansı yüksek olur.

Kanser Tedavisi

Yeterli ve etkili tedavi için doğru kanser teşhisi şarttır çünkü her kanser türü, cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi gibi bir veya daha fazla yöntemi kapsayan özel bir tedavi rejimi gerektirir. Tedavi ve palyatif bakımın hedeflerinin belirlenmesi önemli bir adımdır. Sağlık hizmetleri entegre ve insan merkezli olmalıdır. Birincil amaç genellikle kanseri iyileştirmek veya yaşamı önemli ölçüde uzatmaktır. Hastanın yaşam kalitesini artırmak da önemli bir hedeftir. Bu, destekleyici veya palyatif bakım ve psikososyal destek ile sağlanabilir.

4. evre bir kanser hastasının dikkat çekici ifadeleri;
“Ömrüm bir yerde bitecek elbette ancak bunun kanserden dolayı olmayacağını hissettim ve savaştım. Kimse umudunu yitirmesin, savaşsın”.Fitoterapi

 Kanserin tedavisinde fitoterapi gibi geleneksel ve tamamlayıcı tedavilerden de faydalanmak her geçen gün önemini artırmaktadır. Hastanın doğru beslenmesi ve tıbbi bitkiler ile mevcut tıbbi tedavisine destek vermek tedavideki başarı şansını oldukça yükseltecektir. İnsanoğlu tıbbi bitkiler hakkında binlerce yıllık kadim bir bilgi ve birikime sahiptir. Özellikle son 25 yıl içinde tıbbi bitkiler üzerinde sayısız araştırmalar yapılmış ve tıbbi bitkilerin DNA hasarının önlenmesinden yani daha başlangıçta kanserin oluşmasını engelleyici etkilerinden, uzak metastazların engellemesine kadar kanserin hemen her aşamasında etkilerinin olduğunu gösteren binlerce makale yayınlanmıştır.

Tıbbi bitkiler üzerine yapılan çalışmalarda;

1- Antitümör etkiler selektif (seçici) bir özellik göstermekte, yani kanser hücreleri üzerine sitotoksik etki gösterirken normal doku hücrelerine zarar vermemektedir.

2- Kemoterapi ve radyoterapinin etkinliğini artırmakta, yan etkilerini azaltmakta ve kanser hücrelerinin direnç geliştirmesini engellemektedir.

3- Kanser hücreleri tarafından oluşturulan angiogenez (damarlanma) engellenip, tümörün büyümesi ve metastazı önlenmektedir.

4- Kemoterapi ve radyoterapiye direnç gösteren kanser kök hücrelerine karşı sitotoksik etki göstermekte, onları apoptoz dediğimiz programlanmış hücre intiharına sürüklemektedir.

5- Bağışıklık sisteminden gizlenmek için değişik mekanizmalar kullanan kanser hücrelerini, bu mekanizmaları kırarak açığa çıkarıp, bağışıklık hücrelerimizin antikanser etkilerini işlevsel hale getirmektedir.

6- Tıbbi bitkilerin hemen hemen tamamının güçlü antioksidan ve serbest radikalleri temizleyici etkileri, başta kanser olmak üzere bütün hastalıkların tedavisinde bize katkı sağlamaktadır.

Kanser hücreleri içinden çıktıkları bünyeye isyan etmiş, onu çok iyi tanıyan, zafiyetlerini bilen, ona göre taktikler geliştirip içerden ve dışarıdan aldığı desteklerle bünyeyi yok etmeye çalışan teröristler gibi çalışır. Tıbbi bitkiler ise sayısız şifalı özellikleri bünyesinde barındıran, kanser hücresinin bütün savaş taktiklerine karşı her türlü donanıma sahip gönüllü askerler gibi hareket etmektedir.

Hasta ağızdan beslenebildiği sürece, hastalığın her aşamasında tıbbi bitkilerden faydalanabiliriz. Fitoterapötik ürünler hem bir beslenme desteği, hem bağışıklığı güçlendirici özel gıdalar, hem de tedavi edici şifalı ajanlar olarak düşünülebilir. Klasik tıbbi tedavilerden istifade etme imkânı kalmadığı aşamalarda dahi fitoterapiden faydalanabiliriz.

 

Hasta iyileşmek isterse iyileşir

Dünyaca tanınmış onkoloji uzmanı Prof. Dr. Umberto Veronici’nin (1925-2016) şu sözleri kanser hastalarına yaklaşımda çok önemlidir: “Hiç kimse, hiç kimseye ne kadar yaşayacağını söyleyemez. Ben 55 senedir bu meslekteyim ve çok fazla mucizeye tanık oldum. Eğer hasta iyileşmek isterse iyileşir.”

İbn-i Sina: Şifası olmayan hastalık yoktur

Batılıların Avicenna (Bilginlerin Hükümdarı) ismini verdikleri 1000’li yılların başında yaşamış olan İbn-i Sina (980-1037)’nın“Şifası olmayan hastalık yoktur, irade eksikliğinden başka” sözü ile yukarıda bahsi geçen 4. evre bir kanser hastasının ve Prof. Veronici’nin sözleri nasıl da birebir örtüşüyor değil mi?

Kanser hastası iyileşir mi?  Evet iyileşir, yeter ki hasta iyileşmek istesin.

Bir yanıt yazın