Eğitimde başarının en önemli anahtarı sürekli gelişim

Sürekli gelişim prensibini akademik programının yanı sıra eğitim kadrosunda da uygulayan Hisar Okulları 18 eğitmenini daha mezun etti

Eğitimde başarının en önemli anahtarı sürekli gelişim

Sürekli gelişim prensibini akademik programının yanı sıra eğitim kadrosunda da uygulayan Hisar Okulları 18 eğitmenini daha mezun etti. MEF Üniversitesi’nde Öğrenme Bilimleri Yüksek Lisans programını tamamlayan eğitmenler; Eğitimde Araştırma Yöntemleri, İleri Eğitim Psikolojisi, İleri Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Nörobilimi, Karşılaştırmalı Eğitim Düşüncesi, Bilinçli Farkındalık, Eylem Araştırması, Eğitimde Sistem Düşüncesi, Tersyüz Öğretim Metodu, Öğretim Tasarımı dersleri ile bilimsel yeterliliklerini artırdılar.

Öğretmenlik sürekli eğitimin ve gelişimin en önemli olduğu meslek dallarından biri. Eğitim sisteminde öğrenci öğrenmesini etkileyen onlarca değişken içerisinde öğretmenin kalitesi ve öğretmene sunulan mesleki gelişim faaliyetleri büyük önem arz etmekte. OECD ülkeleri arasında eğitim alanında en başarılı sonuçlar elde eden Finlandiya’da yapılan araştırmalar bu yükselişin ardındaki en önemli faktörün sürekli gelişim prensibini uygulayarak, eğitimlerine devam eden öğretmenler olduğuna işaret ediyor. Öğretmenlerin eğitimlerine devam etmeleri, program bilgisi ve hazırlığı, öğrenci değerlendirmesi gibi kritik önem taşıyan alanlardaki becerilerinin yükselmesini sağlıyor. Dünyada yürütülen eğitim araştırmaları başarısı düşük öğretmenlerin sınıfına atanmış öğrencilerin başarısının düşük iken; başarısı yüksek olan öğretmenlerin sınıfına atanmış öğrencilerin başarısının yüksek olduğu ortaya çıkarıyor.

Öğrenme  disiplinlerarası bir yaklaşım ile ele alındı

Bu bilgilerin ışığında sürekli gelişim prensibini akademik programının yanı sıra eğitim kadrosunda da uygulayan Hisar Okulları 18 eğitmenini daha yüksek lisanstan mezun etti. MEF Üniversitesi’nde Öğrenme Bilimleri Yüksek Lisans programını tamamlayan eğitmenler; Eğitimde Araştırma Yöntemleri, İleri Eğitim Psikolojisi, İleri Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Nörobilimi, Karşılaştırmalı Eğitim Düşüncesi, Bilinçli Farkındalık, Eylem Araştırması, Eğitimde Sistem Düşüncesi, Tersyüz Öğretim Metodu, Öğretim Tasarımı dersleri ile bilimsel yeterliliklerini artırdılar. Program eğitimcilerin, eğitim-öğretim alanındaki bilimsel yeterliliklerini artırmanın yanı sıra, onların eğitim alanındaki problemlere yaratıcı çözümler üretmelerini sağlayacak, eğitim-öğretim alanındaki deneyimlerini zenginleştirecek ve teknolojideki gelişmeler ışığında öğretme ve öğrenmeye ilişkin disiplinler arası bir bakış açısı geliştirmelerini sağlayacak.

Kalitenin yükselmesi için sürekli eğitim şart 

Stratejik Planlama ve Yönetişimden sorumlu Genel Müdür Meral Olcay: “Günümüzde dünya hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor, eğitimcilerin de bu değişime ayak uydurması gerekmekte. Bu da ancak eğitimcilerin sürekli eğitimi ile gerçekleştirilebilir. Eğitimciler yaşamları boyunca öğrenmeye devam ederek, gelecek nesilleri de ileri taşıyabilir. Okulumuzda 46’sı yabancı, 236 kişilik akademik kadromuz mevcut. Her 6 öğrenciye 1 öğretmen düşüyor. Öğretmenlerimizin yüzde 54’ü çift dilli, yüzde 50’sinin yüksek lisans ve daha üstü derecesi var.

Columbia Üniversitesi ile işbirliği programımız da sürmekte

Öğretmenlerimizin sürekli gelişimleri öğrencilere daha iyi bir eğitim sağlamaları için kritik önem taşıyor. Bu kapsamda geçen yıl Columbia Üniversitesi ile eğitim işbirliği anlaşması imzalamıştık. K-12 seviyesinde bir ilk uygulama olan işbirliği kapsamında akademik kadromuz iki yıl süreli bir eğitim sürecinden geçti. Eğitimler Ölçme Değerlendirme, “Meta Cognition (Üstbiliş)” ve Eleştirel Düşünce Becerisi konularına odaklandı. Bu yıl da18 öğretmenimiz MEF Üniversitesi Öğrenim Bilimleri Yüksek Lisans Programından mezun oldu. Okulumuz öğrencilere verilen eğitim kalitesinin dünya standartlarında olması için kadrosunu da sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor” dedi.

Bir yanıt yazın