Dijital dönüşümün temelinde insan yoksa eksik kalacaktır

Dr. Hüseyin Halıcı, “Türkiye’nin sanayide dijital dönüşüm yol haritasını belirlemesi sürecinde kamu, özel sektör, akademi ve STK’ların iş birliğine ihtiyaç var.” dedi.

Dijital dönüşümün temelinde insan yoksa eksik kalacaktır

Halıcı Group CEO’su ve Toplum 5.0 Akademi Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı, TÜYİDER (Tüm Yüzey İşlemler Derneği) resmi yayın organı TÜYİDERGİ’nin Ocak-Şubat 2022 tarihli 2.sayısında “Sanayide Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) & Toplum 5.0” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“GEÇ KALMAMAK İÇİN BİR AN EVVEL HAREKETE GEÇİLMELİ”

Yazısında dünyada henüz tam anlamıyla uygulanamamasına karşın tüm alanlarda etkisini hissettiren Endüstri 4.0’ın zaman alacak ve zor bir konsept olduğuna değinen Dr. Halıcı, Türkiye’nin her ne kadar emek yoğun bir ülke olsa da Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 geçişinin öncelikli olması gerektiğini aksi takdirde geri kalma riskiyle karşı karşıya kalınabileceğine dikkat çekti.

Dr. Halıcı; doğru bir dönüşüm süreci için yapılacak ilk işin hem ülke hem de firma bazında bir yol haritasının oluşturulması, haritada kısa ve uzun vadeli adımların net olarak belirlenmesi gerekliliğini vurguladı.

“İŞ BİRLİĞİNE, ORTAK ÇALIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Türkiye’nin sanayide dijital dönüşüm yol haritasını belirlemesi sürecinde kamu, özel sektör, akademi ve STK’ların iş birliğine ihtiyaç olduğunu ifade eden Dr. Halıcı; insan faktörünün dijitalleşme ve Endüstri 4.0’ın temel taşı olduğunu ifade etti.

Söz konusu yol haritası oluşturulurken Endüstri 4.0’ı kullanmanın yanı sıra üreten ve geliştiren bir ülke olmanın önemine işaret eden Dr. Halıcı, yol haritasında dikkat edilmesi gereken adımları şöyle açıkladı:

•Dünya ile aynı zamanda bu konu ele alınmakta olduğu için kaybedilen hiçbir şey henüz olmayıp, kesinlikle geride kaldık psikolojisine gerek ülke gerek firma düzeyinde girilmemelidir.

•Bakanlık tarafından Sanayide Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) uyumlu makineler yani katma değeri yüksek makine tiplerinin belirlenerek bu makinelerin imalatlarının desteklenmesi gerekmektedir. İleri teknoloji ürün imalatı / ihracatı yapan şirketlere özel primli kur, faizsiz kredi gibi somut, anında faydalanılabilecek uygulamalar geliştirilmelidir. Hiçbir şekilde katma değeri olmayan Sanayide Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) uyumuna iştirak etmeyen makinelerin imalatları desteklenmemelidir.

•Firmalarımız geç kaldım, rekabet edemeyeceğim düşüncesiyle Sanayide Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) adı altında yanlış ve uygun olmayan yatırımları kesinlikle yapmamalıdır. Çünkü henüz tam anlamıyla Sanayide Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) için çözümü oluşmuş bir sistem yoktur. Bu konuda Sanayide Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) uygulamaları ile ilgili danışmanlık ve çözüm sunduklarını iddia eden kişi ve şirketlere dikkat etmelidirler. Çünkü beklentilerini karşılama konusunda hayal kırıklığına uğrayabilirler.

•Bir başka detay ise; Sanayide Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) sürecinde henüz hazır bir çözüm olmadığı gibi, her tesisin her sektörün kendine özgü özellikleri ile orantılı olarak kendine özgü bir çözümü olacaktır. Dolayısıyla iyi bir analiz ile her bir fabrika için Sanayide Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) a geçiş için durum tespiti yapıldıktan sonra buna uygun çözüm oluşturmalıdır. Aksi halde hazır bir Sanayide Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) çözümü olmadığından iyi bir analiz yapılmadan alınacak çözüm kesinlikle istenilen bir Sanayide Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) çözümü ve yatırımı olmayacaktır.

•Sanayide Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) çözümü talep edildiğinde, istenilen çözümün aşağıdaki üç grupta belirtilen bileşenlerin tamamının sağlanması durumunda doğru çözümün elde edileceği göz ardı edilmemelidir. Bu bileşenlerden birinin eksik olması ve / veya birbiri ile tam uyumlu olarak çalışmaması durumunda doğru çözümün olmadığı bilinmelidir: • Mekanik & Robot • Elektrik & Otomasyon • Bilişim & İletişim & Yapay Zekâ

Söz konusu bileşenlerden birinin eksik olması ya da birbiriyle tam olarak uyumlu çalışmaması halinde doğru çözümün olamayacağını aktaran Dr. Halıcı; bahsi geçen bileşenler dikkate alındığında Endüstri 4.0’ın akıllı sistemlerinin, yapay zeka uygulamalarıyla desteklenerek bir otonomi sistemi olarak görülebileceğini ifade etti.

“TEMELİNDE İNSAN YOKSA EKSİK KALACAKTIR”

Temelinde insan olmayan bir dijital yapının eksik kalacağını vurgulayarak Japonya’nın benimsediği Toplum 5.0 kavramına da değinen Dr. Hüseyin Halıcı; “Çünkü insan faktörünü içine katmadığımız bir sistem, günümüz ve yakın gelecekte kesinlikle sonuç vermeyecek bir çözüm arayışı olacaktır. Hatta yapay zekâ gibi önemli bir olgunun bile tek başına sonuç vermeyeceğini rahatlıkla belirtebiliriz. Çünkü fiziksel ve sıradan yapılacak işleri yapay zekâ temelli dijitalleşme ile çözebilirken, öteki taraftan sofistike ve insancıl işleri de insanların zihinsel iş gücüne günümüz koşullarında hala ihtiyacımız vardır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin gerek konumu gerekse dinamik, genç nüfusunun avantajlarıyla sanayinin dijital dönüşümüne yatırım yapması, uygulayan ve geliştiren bir ülke olma hedefinden vazgeçmemesi gerektiğinin altını çizen Dr. Halıcı; yazısını kurucusu ve başkanı olduğu Toplum 5.0 Akademi’nin önemini belirterek tamamladı:

“Bu noktadan hareketle Toplum 5.0 Akademi ise; sanayii başta olmak üzere tüm sektörlerin, çalışanların, gençlerin, öğrencilerin, genel olarak toplumun dijital dönüşüme (Toplum 5.0 Kavramına) entegre olmalarına katkı sağlamak amacı ile topluma değer katma vizyonu ile kurulmuştur. Hepimiz, Dijital Dönüşüm & İnsan İş birliği ortak paydasında kısaca Toplum 5.0 yaklaşımında buluşarak yeni bir gelecek kurmalıyız.”

Bir yanıt yazın