Bugün dünya gıda güvenliği günü

Gıda güvenliği herkesin sorumluluğu

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu, bu yıl ikinci kez kutlanan 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü’ne ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

Gıda güvenliği herkesin sorumluluğu

Bilindiği gibi BM Genel Kurulu tarafından 2018 yılında alınan kararla, 2019’dan itibaren her yıl 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl ikinci kez kutlanan bu günün amacı güvenli gıdaya erişimin temel bir insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, gıda güvenliğini artırmak yönünde farkındalık oluşturmak, dünya genelinde gıda kaynaklı risklerin tespit edilip önlenmesi ve yönetilmesine yönelik ihtiyacı hatırlatmaktır.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, sağlığı tehdit eden gıdalardaki bulaş çiftlikten sofraya tüm süreçlerde gerçekleşebileceğinden, gıda güvenliğinin sağlanmasında, gıdayı üreten, işleyen taşıyan, depolayan, satan ve tüketen herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgusu yapılıyor.

İnsan yaşamı ve sağlığının en temel ihtiyacı olan gıdanın üretiminden başlayıp tüketilmesine kadarki tüm aşamalarda veteriner hekimler kritik rollere sahiptir. Meslektaşlarımız, hayvan yetiştiriciliğinde hayvan sağlığı ve refahını korumak, hastalık teşhis ve tedavisini sağlarken ilaç ve aşı üretimi görevlerinin yanı sıra bu hayvanların nakli, kesimi ve satışı sırasında önemli sorumluluklar üstleniyor.

Veteriner hekimlerin bir diğer önemli sorumluluğu da hayvansal gıdaların satıldığı yerlerde denetimler yapmaktır. Özellikle COVİD 19 pandemisiyle ülkece mücadele ettiğimiz günümüzde bu çalışmaların önemi daha net olarak ortaya çıkmıştır. Gıda güvenliği açısından sıkı kontrolleri içeren bu denetimlerde meslektaşlarımız zaman zaman şiddete maruz kalma pahasına titizlikle çalışmakta, gıda güvenliği kriterlerini karşılamayan ürünlerin sofralara ulaşmasına izin vermemektedirler. Bu anlamda halk sağlığına önemli katkılar sunmaya devam etmektedirler. Zira herkesin güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya ulaşma hakkı olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü’nü kutluyoruz.

Bir yanıt yazın