“Gâvur İzmir” sözü Rodos şövalyelerinden kalmış

“Gâvur İzmir” sözü Rodos şövalyelerinden kalmış

Zaman zaman ayrıştırmak amacıyla kullanılan “Gâvur İzmir” deyiminin, sanıldığı gibi Osmanlı Devleti’nden değil Rodos Şövalyelerinden kalma olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu isme son veren de ülkemizde çok da iyi anılmayan Timurlenk olmuş…

Kızından ünlü şarkıcıya şok suçlamalar
Sanal Gerçekler
“Nerdesin Birader” Hindistan’da

Yedikıta Tarih ve Kültür Dergisi’nde Yazar Mehmet Tütüncü’nün kaleme aldığı “İzmir Kalesi’nin Kayıp Kitabesi” başlıklı makalede, çalkantılı bir tarihi geçmişe sahip İzmir şehrinin çok bilinmeyen hikayesi anlatılıyor. İzmir Kalesi’nin kayıp kitabesinden yola çıkılan makalede, kitabelerin tarihi binaların kimlik kartları, aynı zamanda o beldenin aidiyetlik, sanat ve medeniyet nişanesi olduğuna dikkat çekiliyor.

İzmir’de, Fatih Sultan Mehmet Han devrine ait şehrin mührü mesabesindeki kale kitabesinin keşif hikâyesini anlatan yazar, İzmir tarihiyle ilgili çok önemli bilgiler de veriyor. İzmir’in geçmişte Bizans İmparatorluğu’nun önemli liman şehirlerden biri olduğunun altı çizilen makalede, kayıp kitabe ve şehrin tarihi hikayesi şöyle anlatılıyor;

“Malazgirt Zaferi’nden sonra, ‘İlk Türk amirali” olan Çaka Bey tarafından fethedildiyse de onun vefatından sonra tekrar Bizanslılar’ın eline geçmişti. Aydınoğlu Umur Bey, İzmir’i 1328’de tekrar fethetti. Fakat şehir, 1344’te Venedik, Cenova ve Rodos birliklerinden müteşekkil Hıristiyan donanması tarafından geri alındı.

Aslında bu mücadele Ankara Savaşı’na (1402) kadar Hıristiyanların kontrolünde kalmış sahil kesimi için verilmekteydi. İzmir’in iç kısımları ise Müslümanların idaresindeydi. Şöyle ki; İzmir limanı 1344 tarihinde Rodos Şövalyeleri tarafından ele geçirilince Aydınoğulları, sahilden biraz daha içeride yeni bir şehir kurmuşlar ve buraya da ‘Müslüman İzmiri’ demişlerdi. Sahilde Hıristiyan idaresinde kalmış şehre ise Türkler arasında ‘Gâvur İzmiri’ deniliyordu.

Nasip Timur’unmuş…

1402 yılında Orta Asya’dan gelen Emir Timur, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid ile yaptığı Ankara Savaşı’nda Osmanlıları mağlup edip, önce Bursa’yı ele geçirdi. Sonra da 58 senedir Rodos Şövalyeleri elinde olan ve alınamayan İzmir’i fethetmek üzere yola çıktı. Önce Haçlı kalesine İslâm’ı kabul etmelerini bu da olmazsa İslâm sancağını kalelerine asıp, kendisine itaat etmelerini teklif etti. Kabul edilmezse hepsini kılıçtan geçireceğini de belirtti.

Teklif kabul edilmeyince Timur muhasarayı başlattı. 10-15 gün sonra kalenin dayanacak gücü kalmayınca içerideki Haçlı şövalye ve askerleri kıyıya demirli gemilerine binerek kaçtılar. Kalede kalanlar ise Timurluların kılıçlarından kurtulamadı. Kale ve içindeki evler yıktırıldı. Timur, Aydınoğulları’na eski topraklarını ve İzmir’i geri verdi. Beyliğin başına İsa Bey’in oğlu Musa Bey, onun kısa süre sonra vefatı üzerine de İkinci Umur Bey geçti (1403). Bundan sonra İzmir, Sultan İkinci Murad devrine kadar bir beylik olarak varlığını devam ettirecekti.”

Bunu Sosyal Medyada Paylaş...
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0

COMMENTS

WORDPRESS: 0